บทเรียนออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์ในองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บเอกสารและข่าวสารข้อมูล แบบง่ายๆ ด้วย SharePoint Online

ลงทะเบียนตอนนี้

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อลงทะเบียนสําหรับกิจกรรมดิจิทัล

*required fields

บทเรียนออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์ในองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บเอกสารและข่าวสารข้อมูล แบบง่ายๆ ด้วย SharePoint Online

On Demand

พบกับ Digital Booster Workshop ที่นำ Microsoft 365 Technology มาตอบโจทย์ภาคธุรกิจด้าน Retails/eCommerce, Finance/Insurance, Real Estate/Property, Food and Restaurant และ Healthcare services/Clinic ในรูปแบบฝึกปฎิบัติออนไลน์ สามารถเรียนและฝึกปฏิบัติตามได้ทุกที่ทุกเวลา ในหัวข้อ "SharePoint Online" โดยเริ่มตั้งแต่การแนะนำการใช้งาน SharePoint Online เบื้องต้น รวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบ ได้แก่ Sites, Document library, List และการ Integrate กับ Microsoft Teams (บรรยายภาษาไทย)

เนื้อหาบทเรียน 

  • การใช้งานไฟล์ร่วมกันใน SharePoint อาทิการ check in/out 
  • การสร้างประกาศ announcements การสร้างและบริหารจัดการ task 
  • การสร้างเว็บไซต์ในองค์กร อาทิ knowledge base wiki 
  • การอัพโหลดไฟล์ และการทำ versioning 
  • การ feed ข้อมูลข่าวสาร 
  • การใช้เครื่องมือ search

https://info.microsoft.com/AP-TeamSMB-WBNR-FY21-04Apr-07-OnlinelessonsCreatinganonpremiseswebsiteforasimplecentralizedstorageofdocumentsandinformation-SRDEM69949_LP02ThankYou-StandardHero.html