บทเรียนออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI เบื้องต้น

ลงทะเบียนตอนนี้

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อลงทะเบียนสําหรับกิจกรรมดิจิทัล

*required fields

บทเรียนออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI เบื้องต้น

On Demand

พบกับ Digital Booster Workshop ที่นำ Microsoft 365 Technology มาตอบโจทย์ภาคธุรกิจด้าน Retails/eCommerce, Finance/Insurance, Real Estate/Property, Food and Restaurant และ Healthcare services/Clinic ในรูปแบบฝึกปฎิบัติออนไลน์ สามารถเรียนและฝึกปฏิบัติตามได้ทุกที่ทุกเวลา ในหัวข้อ "Microsoft Power BI ในระดับพื้นฐาน" สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปจนกระทั่งถึงนักวิเคราะห์ที่ต้องการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Excel ที่คุ้นเคยหรือข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพราะมาวิเคราะห์และสร้างรายงานให้น่าสนใจ โดยสามารถเรียกดึงข้อมูลได้ในแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ
(บรรยายภาษาไทย)

เนื้อหาบทเรียน
-ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ใน Power BI อาทิ Power BI Desktop, Power BI Service, Power BI Report Server และ Power BI Mobile
-การใช้ Power BI desktop ในการสร้าง report การ import ข้อมูล และการจัดการ Relationship
-หลักการทำ Data Cleansing ก่อนที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์
-การสร้างรายงานด้วย Visualization 
-การสร้างรายงานและจัดการ Dashboard

https://info.microsoft.com/AP-TeamSMB-WBNR-FY21-04Apr-07-OnlineLessonsDataAnalysiswithMicrosoftPowerBIIntroduction-SRDEM69950_LP02ThankYou-StandardHero.html