บทเรียนออนไลน์ Microsoft Power BI
ระดับ Intermediate : นำข้อมูลมาวิเคราะห์

ลงทะเบียนตอนนี้

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อลงทะเบียนสําหรับกิจกรรมดิจิทัล

*required fields

บทเรียนออนไลน์ Microsoft Power BI
ระดับ Intermediate : นำข้อมูลมาวิเคราะห์

On Demand

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเรียนออนไลน์แบบสามารถฝึกปฏิบัติตาม ในหัวข้อ Power BI ในระดับกลาง ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ผ่านการเรียนในระดับเบื้องต้น หรือ เคยใช้งานโปรแกรมมาบ้างแล้ว และต้องการต่อยอดในด้านการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งภายนอกมาจัดการด้วยวิธีการ Transform และการทำงานกับ Query เพื่อทำการปรับแต่งข้อมูล รวมไปถึงการสร้างคลอลัมน์พร้อมสูตรการคำนวณ

-ปูพื้นฐานการใช้งาน Power BI
-การนำเข้าข้อมูล และการ Transform Data
-การทำงานกับ Query เช่นการใช้คำสั่ง Append, Merge,Combine
-การสร้างคลอลัมน์ และการสร้างสูตรคำนวณ
-การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Visualization
-การ Publish ข้อมูล

https://info.microsoft.com/AP-SCRTY-WBNR-FY21-03Mar-11-IntermediatelevelMicrosfotPowerBIonlinelessondataanalysis-SRDEM65900_LP02ThankYou-StandardHero.html