บทเรียนออนไลน์ Microsoft Power BI การใช้งานเบื้องต้น

ลงทะเบียนตอนนี้

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อลงทะเบียนสําหรับกิจกรรมดิจิทัล

*required fields

บทเรียนออนไลน์ Microsoft Power BI การใช้งานเบื้องต้น

On Demand

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเรียนออนไลน์แบบสามารถฝึกปฏิบัติตาม ในหัวข้อ Power BI ในระดับพื้นฐาน ซึ่งเครื่องมือสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการสร้างรายงานให้น่าสนใจ หรือดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างรูปแบบข้อมูล และแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานได้ โดยสามารถเรียกดึงข้อมูลได้ในแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างง่ายดาย

-ทำความรู้จักกับ Power BI และเครื่องมือการใช้งาน
-ติดตั้งโปรแกรม Power BI desktop
-การนำเข้าข้อมูล และการสร้างและการจัดการ Relationship
-การสร้างรายงานด้วย Visualization 
-การสร้างรายงานและจัดการ Dashboard

https://info.microsoft.com/AP-SCRTY-WBNR-FY21-03Mar-10-MicrosfotPowerBIOnlineTutorialsBasicApplications-SRDEM65886_LP02ThankYou-StandardHero.html