บทเรียนออนไลน์ Microsoft Power BI ระดับ Advanced : เชิงลึกด้านการเชื่อมต่อข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และเชื่อมต่อกับ Azure

ลงทะเบียนตอนนี้

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อลงทะเบียนสําหรับกิจกรรมดิจิทัล

*required fields

บทเรียนออนไลน์ Microsoft Power BI ระดับ Advanced : เชิงลึกด้านการเชื่อมต่อข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และเชื่อมต่อกับ Azure

On Demand

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเรียนออนไลน์แบบสามารถฝึกปฏิบัติตาม ในหัวข้อ Power BI ในระดับสูง โดยเน้นด้านความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลและ สามารถกำหนดระดับสิทธิ๋การเข้าใช้งานข้อมูลได้เพื่อความปลอดภัยรวมทั้งการเชื่อมต่อการใช้ข้อมูลร่วมกับระบบคลาวด์อย่าง Microsoft Azure

-รู้จักกับประเภทของ workspace ได้แก่ My Workspace, Workspace และ Apps พร้อมการสร้างพร้อมกำหนดบทบาทของผู้เข้าใช้งาน
-การแชร์รายงานในรูปแบบ Dashboard, App หรือ Web
-การจัดการสิทธิในการเข้าถึงรายงานและข้อมูลบน Power BI
-การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลในเคคอร์ด Row-level security (RLS)
-การรีเฟรซข้อมูลแบบอัตโนมัติด้วย Data Gateway

https://info.microsoft.com/AP-SCRTY-WBNR-FY21-03Mar-10-AdvancedlevelMicrosfotPowerBIonlinelessonIndepthinformationconnectivityanddatasecurity-SRDEM65904_LP02ThankYou-StandardHero.html