รับมือวิกฤต ปรับต้นทุนให้เหมาะสมด้วย Microsoft Azure

ลงทะเบียนตอนนี้

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บ

*required fields

รับมือวิกฤต ปรับต้นทุนให้เหมาะสมด้วย Microsoft Azure

On Demand

ในการดำเนินธุรกิจ อาจจะมีเหตุการณ์ที่เราสามารถคาดเดาได้ และบางเหตุการณ์ทีเกิดขึ้นแต่เราไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้ล่วงหน้า อาทิ น้ำท่วม ไฟดับ เหตุชุมนุม และภัยธรรมชาติอื่นๆ แต่ธุรกิจยังคงต้องดำเนินต่อไป การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่น แปรผันตามความต้องการของธุรกิจ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นที่จะต้องดูแลให้เหมาะสม

ในหัวข้อสัมมนานี้ ท่านจะได้รับชมข้อมูลดังต่อไปนี้
- การประหยัดต้นทุนด้วยการประยุคต์ใช้คลาวด์
- เรียนรู้วิธีสมดุลระดับการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความต้องการที่แปรผัน
- โมเดลทางธุรกิจแบบ "OPEX" คือทางออกที่เหมาะสมในการลงทุนเทคโนโลยีคลาวด์
- ปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมด้วย Microsoft Azure Advisor


https://info.microsoft.com/AP-AzureMig-WBNR-FY20-04Apr-15-DealwithcrisiswithMicrosoftAzure-SRDEM19077_LP02ThankYou-StandardHero.html